Category Archives: Anđelka Aćimović

Pogled ka zemlji Berićetiji

Gledao sam iz daleka, divio se, tajio i patio. Sreća te zemlje bila je srazmerna broju humanitarnih učinaka njenog Vladara. Iako je svuda u savremenom svetu republika bila opšti državni pojam, tu je, mada, izuzetno urbanom strujom, vladala apsolutistička monarhija. Vladar je sa razlogom nosio tu titulu, ali, nije mu laskalo kada ga tako zovu. Bio je njihov graditelj, njihov filozof, doktor, pekar, šumar, obućar, njihov vudu i sve drugo što ni sam leksički fond za sada ne sadrži. Bio je sve što se može zamisliti. Bio je hrabar i sposoban, humanost je sinonim za njegovo ime. Continue reading Pogled ka zemlji Berićetiji